Stryd y Plas

Croeso i Stryd y Plas, Caernarfon, stryd lydan llawn siopau a busnesau annibynnol amrywiol. Isod, mae cyflwyniad byr a syml i bob busnes yn y stryd, ynghyd â dolen i safle we neu gyfrwng cymdeithasol y busnesau hynny.

Bonta Deli

Manylion

Deli yn arbenigo mewn bwyd o Gymru a’r Eidal. Cawsiau, cigoedd, cynnyrch lleol, coffi ffres, brechdanau a phrydau ffres. Da ni’n angerddol am fwydydd lleol o ansawdd uchel. 01286671308
facebook

Lotti & Wren

Manylion

Agorodd Lotti & Wren yn 2004 i hyrwyddo dyluniad annibynnol lliwgar, hwyliog o Gymru a’r DU. Yn arbenigo mewn anrheg, nwyddau cartref ac ategolion. Darganfyddwch fwy ar @lottiandwren
facebook

Siop Manon

Manylion

Siop liwgar a llachar sydd yn cyfuno’r hen a’r newydd – dewch a’ch sbectol haul a mwynhewch y nostaljia Instagram

Palas Print

Manylion

Siop lyfrau annibynnol yng nghanol tref caerog Caernarfon yn gwerthu llyfrau Cymraeg a Saesneg o Gymru a’r byd.
Gwefan

Palas Caffi

Manylion

Cewch amrywiaith o hufen iâ cartref wedi ei wneud yn ddyddiol yma gan y ddwy Mrs Jones! Rydym yn gweini diodydd poeth, syndis amrywiol, brechdanau a paninis hefyd.

facebook

Panorama

Manylion

Mae’r oriel mewn adeilad hanesyddol sydd yn sefyll ers y 15fed ganrif yng Nghaernarfon. Mae croeso i unrhyw un alw draw, neu chwilota drwy’r lluniau ar y we, neu os am drafod lluniau priodas neu bortreadau, cysylltwch a ni. Gwefan

Petalau Pert

Manylion

Siop flodau yw Petalau Pert sy’n gosod blodau ar gyfer pob achlysur, boed yn anrheg, priodas, penblwydd ac angladdau.
Mi wnaf fy ngorau i gynnig arweiniad a gwasanaeth i siwtio eich gofynfion.
Cysylltwch a fi drwy fb, instagram, ebost- petalaupert@gmail.com neu ffoniwch 01286673002 Instagram

Scoops

Manylion

Busnes teuluol ydym ni sydd yn gwneud crempogau o’r Iseldiroedd a hufen iâ artisan cartref sydd wedi ennill sawl gwobr. Rydym hefyd yn gweini gwahanol fathau o goffi, siocled poeth, amrywiaeth o de, smwddis ffrwythau a llysiau a’n ysgytlaeth hufen iâ ein hunain. Mae gennym amrywiaeth o grempogau melys a sawrus, gan gynnwys opsiynau ddi-glwten a figan. Yn ogystal a hynny, rydym newydd gyflwyno prydau arbennig o’r Iseldiroedd fel Frikandel a Bitterballen.

Gwefan

Siop iard

Manylion

Siop a Gweithdy Gemwaith. Rydyn ni’n creu ac yn gwerthu cynhyrchion lleol, gwreiddiol, moethus a wnaed â llaw. Mae’r siop yn brolio amrywiaeth o emwaith, wedi’u gwneud â llaw gan dîm o wneuthurwyr annibynnol profiadol a thalentog yn ein gweithdy cynllun agored: Ann Catrin Evans, Angela Evans, Elin Mair (Janglerins), Charlotte Bellis a Hanna Liz.
01286 672 472.


Gwefan

YLP Haberdashery

Manylion

Rydym yn gwerthu ystod fendigedig o ddefnydd, gwlân, “haberdashery” chyflenwadau crefft. Gall YLP Haberdashery ddarparu popeth sydd ei angen arnoch ar gyfer eich prosiect nesaf!

Instagram