DATA DIOGEL

Os yr ydych yn cysylltu a ni byddwn yn cadw’r wybodaeth a ganlyn ar ffurf electronig, cyfeiriad, rhif ffôn, ebost, ac unrhyw diddordebau yr ydych wedi ei nodi.

O bosib bydd strydyplas.cymru yn defnyddio’r wybodaeth i adael ichi wybod am ddigwyddiadau ynghyd â gwybodaeth defnyddiol.

Gallwch newid eich meddwl unrhyw bryd trwy clicio ar yr bwtwm dad tanysgrifio yn y gwaelod neu cysylltu â   ni

Gwnawn trin eich gwybodaeth yn gyfrinachol ac yn ddiogel ac ni fyddwn yn ei drosglwyddo i unrhyw un.